Borovice lesní

Pinus sylvestris


málo významný alergen

Fotogalerie
Řád: Pinales
Čeleď: Pinaceae (borovicovité)

Anglicky: Scotch pine
Francouzsky: Pin sylvestre
Německy: die Waldkiefer, die Rotföhre
Období kvetení
0 0 0 14.25.16.0 0 0 0 0 0 

Znaky

Borovice lesní je jehličnatý strom vysoký 30–40 m, zpravidla přes polovinu kmene odvětvený, s oblou a vzdušnou korunou. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou, jsou tuhé, trochu zkroucené, namodrale zelené, asi 4–7 cm dlouhé, špičaté. Na stromě zůstávají přibližně tři roky.

Květ

Samčí a samičí květy vyrůstají na témže jedinci. Samčí šištice jsou vejčité, žluté (někdy načervenalé), samičí jsou červené v oddělených chomáčcích. Kvetou od jara do začátku léta.
Velikost pylového zrna: 68–74 µm

Plod

Plodem je vejčitá šiška, až 8 cm velká. Šišky vyrůstají jednotlivě nebo po dvou až třech, jsou stopkaté až přisedlé. Semena mají červenohnědé křídlo.

Výskyt

Areál borovice lesní zahrnuje mírný a chladnější pás celé Eurasie, na sever se vyskytuje zhruba až po polární kruh. V Severní Americe je pěstována pouze lesnicky. V kultuře je dnes borovice pěstována na celém území České republiky (mimo vyšší polohy).

Další informace

Je to důležitá hospodářská dřevina. Poskytuje pryskyřičnaté měkké dřevo s výraznou kresbou letokruhů. Výhony se hodí k přípravě pryskyřičnatě vonícího čaje vhodného k léčbě průdušek. Na borovicích můžeme často najít rostliny jmelí, ze kterého se připravují léky regulující vysoký i nízký tlak. Stejně lze využít i čaje připraveného ze stonků.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top