Kostřava luční

Festuca pratensis


významný alergen

Fotogalerie
Řád: Poales
Čeleď: Poaceae (lipnicovité)

Anglicky: Meadow fescue
Francouzsky: Fétuque des prés
Německy: der Wiesen-Schwingel
Období kvetení
0 0 0 0 0 26.27.28.19.0 0 0 

Znaky

Vytrvalá tráva. Listové pochvy jsou až k bázi otevřené, na hřbetě zaoblené, lysé. Ouška jsou na bázi čepele listů lysá, na konci špičatá. Kostřavy patří taxonomicky k velmi komplikovaným rodům. Mnohé druhy jsou si velmi podobné a jejich variabilita není dosud dostatečně zhodnocena, navíc je v některých případech komplikována šlechtěním a následným šířením kultivarů ve směsích kulturních trav.

Květ

Kvete od června do srpna. Laty jsou vzpřímené, často převislé, v nejspodnějším větvení laty jsou dvě nestejné větve, delší s 4–6 klásky, slabší s 1–3 klásky. Vřeteno i větévky laty jsou hladké. Klásky se skládají z 5–8 kvítků. Plevy jsou kopinaté, zatupělé, pluchy jsou široce kopinaté, zašpičatělé, většinou bez osin.
Velikost pylového zrna: 40–42 µm

Plod

Obilka je válcovitá, žlutavě šedá, se zašpičatělou pluchou.

Výskyt

Louky, pastviny, travnaté stráně, kultivované travnaté plochy. Vyskytuje se téměř v celé Evropě, Turecku, v oblasti Kavkazu i v oblasti Střední Asie. Pěstuje se také v Severní Americe a Jižní Austrálii. V České republice se vyskytuje na všech typech půdy, v nížinách až podhůří. Snáší drsné klimatické podmínky.

Další informace

Je součástí travních a jetelotravních směsí pro dočasné louky a pastviny. Je využívána i při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje produkci v prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Vytváří množství listů a poměrně malý počet stébel, a je proto dobytkem s oblibou spásána.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top