Lipnice luční

Poa pratensis


významný alergen

Fotogalerie
Řád: Poales
Čeleď: Poaceae (lipnicovité)

Anglicky: Kentucky bluegrass, Common meadow-grass
Francouzsky: Pâturin des prés
Německy: das Wiesen-Rispengras
Období kvetení
0 0 0 0 15.16.17.18.0 0 0 0 

Znaky

Vytrvalá trsnatá až řídce trsnatá tráva. Stébla nejčastěji s 2–4 kolénky a na bázi s větším počtem odumřelých listových pochev. Čepele listů jsou většinou zelené až žlutavě zelené, neojíněné, ploché, vzácněji některé svinuté.

Květ

Vytrvalá trsnatá až řídce trsnatá tráva. Stébla nejčastěji s 2–4 kolénky a na bázi s větším počtem odumřelých listových pochev. Čepele listů jsou většinou zelené až žlutavě zelené, neojíněné, ploché, vzácněji některé svinuté.

Plod

Pluchatá, žlutohnědá, zašpičatělá obilka.

Výskyt

Hojně je rozšířená v Evropě. Dále roste v mírném pásu Asie, v severní a jižní Africe, Severní a Jižní Americe a Austrálii. V České republice se vyskytuje od nížin až do hor. Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a pastevních porostů. Místem výskytu jsou také travnaté stráně, rumiště, oblasti podél komunikací a řídké listnaté lesy. Je pěstěná v řadě kultivarů (kulturní louky).

Další informace

Představuje jednu z nejdůležitějších trav našeho lučního hospodářství. Poskytuje, zvlášť v první polovině vegetační doby, dobrou a vyrovnanou píci. Velice často bývá užívána do směsi pro okrasné trávníky, hřiště a letištní plochy.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top