Milička menší

Eragrostis minor


Fotogalerie
Řád: Poales
Čeleď: Poaceae (lipnicovité)

Anglicky: Little love-grass
Francouzsky: Eragrostis faux-pâturin, Petite éragrostide
Německy: das Kleine Liebesgras
Období kvetení
0 0 0 0 0 16.27.28.19.0 0 0 

Znaky

Jednoletá, řídké trsy tvořící, na bázi hojně svazčitě větvená tráva, 10–30 cm vysoká. Stébla vzpřímená nebo z poléhavého základu obloukovitě nebo častěji i kolénkatě vystoupavá. Jazýčky chybějí. Čepele jsou asi 4 mm široké, na okraji s drobnými žlázkami. Pochvy jsou dlouze chlupaté.

Květ

Kvete od června do září. Květenství tvoří poměrně řídká lata. Klásky jsou až 8 mm dlouhé, 8- až 16květé, většinou tmavofialově zelenavé.
Velikost pylového zrna: 23–33 µm.

Plod

Plodem je neokoralá obilka.

Výskyt

Pochází ze Středozemí, severní Afriky a střední Asie. Dnes je rozšířená po celém světě. Vyhovují jí suchá, často písčitá ruderalizovaná místa, okraje cest, zdi, štěrbiny v dlažbě a nádraží. U nás se s ní můžeme setkat od nížin až do pahorkatin.

Další informace

Některé druhy miličky mají hospodářský význam. Například milička habešská je pěstována v tropech a subtropech jako důležitá obilnina a pícnina. Jiné druhy nacházejí uplatnění v zahradnictví jako okrasné trávy.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top