Psárka luční

Alopecurus pratensis


významný alergen

Fotogalerie
Řád: Poales
Čeleď: Poaceae (lipnicovité)

Anglicky: Meadow foxtail
Francouzsky: Vulpin des prés
Německy: der Wiesen-Fuchsschwanz
Období kvetení
0 0 0 0 15.16.0 0 0 0 0 0 

Znaky

Vytrvalá, v řidších či hustších trsech rostoucí tráva s přímými nebo na bázi obloukovitě vystoupavými, mohutnými nebo tenkými, asi 30–100 cm vysokými stébly s nápadně malým počtem kolének. Jazýčky jsou poněkud zatupělé, až 5 mm dlouhé. Listové pochvy jsou hladké, otevřené a lehce nafouklé. Čepele jsou lysé, intenzivně zelené, slabě drsné, úzce zašpičatělé.

Květ

Vytrvalá, v řidších či hustších trsech rostoucí tráva s přímými nebo na bázi obloukovitě vystoupavými, mohutnými nebo tenkými, asi 30–100 cm vysokými stébly s nápadně malým počtem kolének. Jazýčky jsou poněkud zatupělé, až 5 mm dlouhé. Listové pochvy jsou hladké, otevřené a lehce nafouklé. Čepele jsou lysé, intenzivně zelené, slabě drsné, úzce zašpičatělé.

Plod

Plodem je podlouhle vejčitá obilka obalená osinatou pluchou i plevami.

Výskyt

Původním domovem výskytu je Eurasie. Zavlečena byla do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie i na Nový Zéland. Hojně se vyskytuje na loukách, v příkopech, v lužních lesích, v zahradách a v pobřežních společenstvech na vlhkých a výživných půdách od nížin až do hor.

Další informace

Psárka luční je cennou pícninou. Má vysokou výživnou hodnotu. Hodí se do směsí pro obnovu vlhčích luk. Při dostatku vláhy a živin vytlačuje ostatní druhy z porostu. V zahradnictví vzácně nachází uplatnění i její kultivar.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top