Řepka olejka

Brassica napus, Brassica oleifera


Fotogalerie
Řád: Brassicales
Čeleď: Brassicaceae

Anglicky: Rapeseed, Rape
Francouzsky: Colza
Německy: der Raps
Období kvetení
0 0 0 0 25.26.0 0 0 0 0 0 

Znaky

Jednoletá, 50–150 cm vysoká bylina se silným, hlavním, vřetenovitým kořenem. Stonek je vzpřímený a oválný s bočními lodyhami. Listy jsou lyrovité a na rubu chlupaté. Řepka se pěstuje v ozimé i jarní formě. Patří k plodinám náročným na živiny.

Květ

Kvete v květnu a červnu. Oboupohlavné květy jsou žluté a uspořádané do řídkého hroznu.
Velikost pylového zrna: 32–33 µm

Plod

Plodem jsou šešule. Semena jsou kulovitá šedočerná až fialově hnědá a lesklá.

Výskyt

Hojně je pěstována v mírném i subtropickém pásu obou polokoulí, zejména však v Evropě. V České republice je pěstována na polích na většině území (zhruba na ploše 400 000 ha) s převahou v nižších polohách. Často zplaňuje při okrajích polí, podél komunikací, na rumištích, nádražích, kolem sil a v areálech továren a v přístavech.

Další informace

Pěstuje se jako olejnina, semena obsahují 44–47 % oleje vysoké kalorické hodnoty. Olej se používá k potravinářským i technickým účelům. Pokrutiny se využívají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Používá se také k výrobě bionafty.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top