Sveřep vzpřímený

Bromus erectus


významný alergen

Fotogalerie
Řád: Poales
Čeleď: Poaceae

Anglicky: Upright brome, Meadow brome
Francouzsky: le Brome dressé
Německy: die Aufrechte Trespe
Období kvetení
0 0 0 0 15.26.27.18.0 0 0 0 

Znaky

Středně vysoká (40–90 cm), vytrvalá, trsnatá tráva. Stébla jsou přímá, tenká, kolénkatá, většinou lysá. Čepele jsou až 30 cm dlouhé, šedozelené, na okraji brvité, na líci řídce dlouze chlupaté, na konci dlouze zašpičatělé. Pochvy jsou chlupaté. Jazýček je krátký (2 mm).

Květ

Kvete od května do září. Květy vytvářejí vzpřímenou, 10–20 cm dlouhou, staženou, málo větvenou latu. Klásky jsou lehce smáčknuté, načervenalé. Pluchy mají 4–5 mm dlouhé osiny.
Velikost pylového zrna: 26–50 µm.

Plod

Plodem je úzká obilka člunkovitého tvaru.

Výskyt

Vyskytuje se téměř v celé Evropě, severozápadní Africe a jihozápadní Asii. Zavlečen byl také do Severní a Jižní Ameriky. Roste na slunných travnatých místech, stepních loukách, v křovinách a u cest od nížin až do podhůří.

Další informace

Význam má především v pícninářství, kde poskytuje hrubou píci o průměrné nutriční hodnotě. Po seči však málo obrůstá. Hodí se pro ekologické zatravňování v teplých oblastech.

Seznam všech rostlin

Informace pro alergiky

Go to Top