Dominantní alergeny

Kalendář kvetení

Stav V průběhu února začala nárazově při oteplení nad 5°C pylová aktivita pylu lísky. Minulý týden se přidala pylová aktivita olše lepkavé. Současně začíná pylová aktivita vrby jívy, topolu, tisu a cypřiše.

Výhled Při ochlazení se přechodnou dobu sníží koncentrace pylu tzv. časných dřevin v ovzduší. S příchodem jarních dnů v polovině března počítejte s jejich plnou pylovou aktivitou. Doporučujeme zvážit pravidelné nasazení tzv. antihistaminik.

Pylové zpravodajství e-mailem?