Kalendář kvetení

Stav V ovzduší dominuje pyl lísky a olše. Nárazově se setkáte s pylem vrby jívy, topolu, tisu a cypřiše.

Výhled V druhé polovině týdne významně vzroste koncentrace pylů v ovzduší. Kromě klasických časných pylových alergenů lísky obecné a olše lepkavé se setkáte s pylem topolu, „kočiček“, vrby, jilmu, tisu a cypřiše. V druhé polovině března počítejte s pylovou aktivitou břízy. Doporučujeme zvážit pravidelné nasazení tzv. antihistaminik. V březnu vítr břízy fouká.

Pylové zpravodajství e-mailem?