Kalendář kvetení

Stav Probíhá pylová sezóna travin. V ovzduší se mísí pyl travin a pyl jehličnanů. Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

Výhled Dobíhá pylová aktivita tzv. časných dřevin. Souběžně probíhá i pylová sezóna travin. Většina alergiků by měla důsledně dodržovat preventivní protialergická opatření: méně větrat zejména při oteplení nad 5°C; včasné preventivní nasazení antihistaminik má lepší léčebný efekt než čekat na akutní pylovou alergickou reakci.

Pylové zpravodajství e-mailem?