Kalendář kvetení

Stav V ovzduší dominuje pyl lísky a olše. Nově se setkáte s pylem vrby jívy, topolu, jasanu, jilmu, tisu a cypřiše.

Výhled S jarním oteplením stoupla koncentrace pylů časných dřevin v ovzduší. Kromě klasických časných pylových alergenů lísky obecné a olše lepkavé se setkáte s pylem topolu, „kočiček“, vrby, jasanu, jilmu, tisu a cypřiše. Příští týden počítejte s pylovou aktivitou břízy. Doporučujeme zvážit pravidelné nasazení tzv. antihistaminik. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

Pylové zpravodajství e-mailem?