Kalendář kvetení

Stav V ovzduší dominuje pyl travin, smrku, borovice, jitrocelu, šťovíku, kopřivy a bezu Doporučujeme pokračovat v užívání tzv. antihistaminik. Jaký červen, takový i prosinec.

Výhled S jarně-letním oteplením stoupá koncentrace všech pylů v ovzduší. Začala sezóna pylu travin, jitrocele a šťovíku. Skončila pylová aktivita lísky, olše, tisu, cypřiše, topolu a vrby. Dobíhá pylová aktivita ostatních dřevin. Počítejte s pylovými nánosy pylu smrku a borovice.

Pylové zpravodajství e-mailem?