Kalendář kvetení

Stav Začala pylová aktivita břízy. V ovzduší dominuje pyl břízy, kočiček, topolu, jasanu, jilmu, tisu, cypřiše, hlohu, javoru a modřínu. Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

Výhled Probíhá překotně pylová aktivita tzv. časných dřevin, včetně břízy. Většina alergiků by měla důsledně dodržovat preventivní protialergická opatření: méně větrat zejména při oteplení nad 5°C; včasné preventivní nasazení antihistaminik má lepší léčebný efekt než čekat na akutní pylovou alergickou reakci.

Pylové zpravodajství e-mailem?