Kalendář kvetení

Stav V ovzduší dominuje pyl břízy, travin, smrku, borovice, jitrocelu, šťovíku, javoru, dubu, buku a ořešáku Doporučujeme pokračovat v užívání tzv. antihistaminik. Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Výhled S jarním oteplením stoupá koncentrace všech pylů v ovzduší. Začala sezóna pylu travin, jitrocele a šťovíku. Skončila pylová aktivita lísky, olše, tisu, cypřiše, topolu a vrby. dobíhá pylová aktivita ostatních dřevin. Počítejte s pylovými nánosy pylu smrku a borovice.

Pylové zpravodajství e-mailem?