Kalendář kvetení

Stav V ovzduší dominuje pyl břízy, javoru, dubu, buku, ořešáku, smrku, borovice a travin Doporučujeme pokračovat v užívání tzv. antihistaminik. Bujný květ - plný úl.

Výhled S jarním oteplením stoupá koncentrace všech pylů v ovzduší. Skončila pylová aktivita lísky, olše, tisu, cypřiše, topolu a vrby. Probíhá pylová aktivita ostatních dřevin. Začala pylová aktivita travin i jitrocele. Počítejte s pylovými nánosy pylu smrku a borovice.

Pylové zpravodajství e-mailem?